csendepluk
  • IČO: 70986479DS: 97zmifh

Školní družina

Základní informace

Školní družina

Školní družina je školské zařízení pro zájmové vzdělání, které neplní jen funkci sociální, ale nabízí žákům možnost zájmového a aktivního trávení volného času, jak před vyučováním, tak odpoledne po vyučování.

Školní družina je umístěna v prvním patře budovy vedle tělocvičny v nově zrekonstruovaných prostorách. První oddělení sídlí na hlavní budově školy ve 2. třídě (přízemí). Zde má vlastní vybavené zázemí.

Školní družina má tři oddělení. Žák do školní družiny je přijat na základě řádně vyplněné přihlášky. Měsíční  úplata školní družiny činí 130,- Kč. Ranní družina 60,- Kč. Úplata je splatná k 7. dni kalendářního měsíce bezhotovostní platbou přes inkaso (číslo účtu 2300798770/2010).

Žáky přijímáme z 1. až 5. ročníku.

Využíváme školní prostory (prostory ŠD, tělocvična), ale také venkovní prostory (školní, multifunkční a workoutové hřiště). S žáky pořádáme i výlety do okolí (ZOO Ostava, Horečky ranč, knihovna, muzeum a centrum Bublinka ve Frenštátě p. R.), tematické týdny, návštěvy odborníků (fyzioterapeutka, zahradní architekt...)

Pro zájmovou činnosti pravidelně dokupujeme nové pomůcky, hry, věci ke tvoření...

Kateřina Kociánová

Vedoucí vychovatelka

Veronika Pitrová

Vychovatelka

Mgr. Veronika Ermisová

Vychovatelka

6:00 - 7:30

Ranní provoz

11:35 - 16:30

Odpolední provoz

2300798770/2010

Číslo účtu pro zřízení inkasa k platbě školného MŠ a ŠD

druzina@zsticha.cz

E-mail na druhé oddělení

v.pitrova@zsticha.cz

E-mail na první oddělení

v.ermisova@zsticha.cz

E-mail na třetí oddělení

+420 771 112 382

Telefon na druhé a třetí oddělení

+420 728 237 935

Telefon na první oddělení