csendepluk
 • IČO: 70986479DS: 97zmifh

Mateřská škola

Základní informace

Image

Všechno, co potřebuji opravdu znát, jsem se naučil v mateřské škole.

V naší mateřské škole pracují kvalifikované pedagožky, které usilují o to, aby se všechny děti cítily svobodně a spokojeně a zažívaly tak úspěch každý den. Rovněž dbáme na podnětné prostředí, které je pro děti předškolního věku obzvlášť důležité, především pro jejich optimální rozvoj. Naší prioritou je vzájemná spolupráce s rodiči a partnerský přístup. V naší mateřské škole vytváříme bezpečné a vstřícné prostředí pro všechny děti, rodiče i zaměstnance.

Pracujeme podle cíleného a rozmanitého vzdělávacího programu „Z pohádky do pohádky“, který vychází z psychických a fyzických potřeb dětí předškolního věku.

Cíle, které se snažíme naplňovat, vychází z dlouhodobé koncepce školy. Jsou to cíle především z oblasti sebeobsluhy, hygieny, chování, rozvoje emocí, sebepojetí, socializace a rozvoje morálních a společenských hodnot.

Vzdělávací plán koncipujeme tak, aby byly rovnoměrně vyváženy spontánní i řízené činnosti. Pracujeme dle předem stanovených pedagogických příprav, které plynule navazují na další měsíce dle ročních období. Řízené činnosti se realizují v menších či větších skupinách. Uplatňujeme i individuální přístup, a to především u dětí předškolního věku, které připravujeme na školní docházku rozmanitými pracovními listy a specifickými činnostmi.

Během celého roku připravujeme ve školce či mimo školku rozmanité aktivity a akce:

 • kroužek–Věda nás baví, Duhová angličtina, Metoda dobrého startu
 • hudebně–pohybové aktivity,
 • ekologické aktivity–sběr kaštanů, žaludů, sušené kůry,
 • předplavecký výcvik,
 • lyžařský výcvik,
 • podzimní a jarní dílna pro děti a rodiče,
 • mikulášská nadílka,
 • besídky,
 • pravidelná návštěva tělocvičny na ZŠ,
 • návštěva „předškoláků“ u dětí v 1. třídě,
 • soutěžní dopoledne ke Dni dětí,
 • oslava Dne rodiny,
 • exkurze – knihovna, chovatelé zvířat, hasičská zbrojnice, aj.,
 • výlety.

Tichá 278, 742 74 Tichá

Adresa

r.smajstrlova@zsticha.cz

E-mail

6:00 - 16:30

Provoz

2300798770/2010

Číslo účtu pro zřízení inkasa k platbě školného MŠ a ŠD

97zmifh

Datová schránka

Renata Šmajstrlová

Zástupkyně ředitele pro mateřskou školu

556 720 236; 771 112 378

Cvrčci

555 333 917; 771 112 379

Světlušky

555 333 918; 771 117 516

Včelky

Tři třídy ve věku 3 - 7 let

Skladba tříd