csendepluk
  • IČO: 70986479DS: 97zmifh

Základní škola

Aktuality

Hasík ve 2. třídě

Děti z druhé třídy během měsíce května absolovovaly program s názvem Hasík. Hasík je preventivní program, který děti seznamuje s prací hasičů a zároveň děti seznamuje s riziky ohně.

Ve dvou hodinových blocích se nejprve děti dozvěděly, v čem všem spočívá práce hasičů, následně zopakovaly důležitá telefonní čísla i si vyzkoušely zkušební hovor na tísňovou linku. Zjistily také, co dělat v případě požáru, jak se zachránit, jak se dostat z hořící budovy nebo jak rozpoznat typy poplašného hlášení.

Na závěr programu dostaly také pěkné tematické omalovánky a básničky.
Pro žáky jsou tyto poznatky velmi důležité, protože nejenom oni, ale i jejich okolí, si určitě přejí, aby se do kontaktu s hasiči museli dostávat co nejméně, a proto je prevence velmi důležitá.

Realizace programu je uskutečňována ve spolupráci s příslušníky HZS, kterým zároveň tímto děkujeme, že do školy zavítali a předali dětem tolik potřebné infomrace. 

Mgr. Kateřina Horáková, DiS.
třídní učitelka 2. třídy

HUBERT

Den Země oslavili žáci základní školy návštěvou Hukvaldského biskupského environmentálního resortu (HUBERT).

Jedná se již o třetí ročník a myslím si, že byl nejzdařilejší. To nebylo dáno kvalitou programů, ale krásným teplým počasím, které umožnilo absolvovat programy v přilehlém parku a oboře.

Akci každoročně finančě podporu Tichánek, z. s., za což mu moc děkujeme.

 

Paní učitelky vybraly pro žáky tyto programy:

1. třída - Svět ptáků zpěváků

2. a 3. třída - Po stopách obyvatel hukvaldské obory

4. třída - Průzkumníkem v půdním světe

5. třída - Fotosyntéza a potravní vztahy.

 

Věříme, že programy přispěly k rozšíření povědomí žáků o krásách a zajímavostech světa kolem nás.

 

Ing. Petr Černošek

ředitel

Učíme se zvuky ptáků

Děti z druhé třídy opět využily krásného jarního počasí a vyrazily nasbírat podněty k výuce i mimo třídu. Protože je teď v prvouce aktuálním tématem ptactvo, vyrazily děti ven poznávat jejich hlasy. 

Děti měly svoji práci rozčleněnou na několik etap. Nejprve musely venku pomocí aplikace Merlin, která dokáže ze zvukové nahrávky rozpoznat hlasy ptáků, nahrát  zpěv, který se ozývá v okolí školy. Ve třídě si poté ve skupinkách názvy ptáků sami přeložili z anglického jazyka, vyhledali je na internetu a do sešitu poté vypracovali seznam okřídlených obyvatel, které venku slyšeli, a doplnili k nim obrázky.

Díky této práci děti procvičily nejen práci ve skupinách, ale také propojily prvouku s anglickým jazykem a procvičily digitální kompetence. Práci s novými aplikacemi děti vždy ocení. Vhodné využití aplikací ve výuce otevírá spoustu možností, jak výuku pro děti ozvláštnit a jak jim učivo podat i novým způsobem. Zároveň se děti také učí, že technologie je třeba používat zodpovědně, a že nám mohou sloužit k získávání a ověřování informací, a ne jen ke slepému koukání do obrazovek. 

Hned po hodině děti vyzvídaly, jestli příště vyrazíme hledat ptáčky i dále od školy, a proto možná budeme mít do konce školního roku zmapovanou celou Tichou. 

Mgr. Kateřina Horáková DiS.
třídní učitelka 2. třídy

Výročí osvobození obce Tichá

V pondělí se žáci 5. třídy zúčastnili pietního setkání k výročí osvobození obce Tichá u památníku před obecním úřadem.

Každoroční setkání slouží jako připomenutí těchto dramatických časů pro obec a republiku. Žáci recitovali báseň od Jaroslava Seiferta.

Pan Vratislav Zeman seznámil přítomné s průběhem osvobozování obce a padlých občanech během 2. světové války.

 

Snad toto připomenutí bude sloužit jako varování do budoucna.

 

Ing. Petr Černošek

ředitel

Dopravní soutěž

Dne 3. 5. 2024 se žáci 5. třídy ZŠ a MŠ Tichá (Dorota Andělová, Dominik Mičulek, Filip Skapka a Julie Šimíčková) zúčastnili Dopravní soutěže ve Frenštátě pod Radhoštěm. V písemném testu, jízdě na kole po dopravním hřišti a jízdě zručnosti porovnali své síly s žáky několika škol v okolí. Společně s cyklisty ze ZŠ Záhuní se umístili na 5.-6. místě.

Děkujeme jim za reprezentaci naší školy a přejeme spoustu šťastně najetých kilometrů.

Mgr. Veronika Ermisová

vychovatelka školní družiny

McDonald´s Cup 2024

Fotbalový tým naší školy se zúčastnil okresního kola McDonald´s Cup 2024 v Bartošovicích na Moravě (Adam a Vojta Havlovi, Matěj a Šimon Krpcovi, Martin a Šimon Vaňkovi, Sebastián Štefek, Liduška Lukešová, Patrik Prokopovský, Rosťa Kundrát).

Počasí nám přálo, protože nezačalo pršet, jak jsme se obávali. Na hřišti se sešly týmy z Bartošovic, Bílovce, Starého Jičína, Nového Jičína a Tiché.

Zápas se Starým Jičínem byl pro nás skvělou vzpruhou, protože jsme jej vyhráli 5:0. Další vítězství s Bílovcem v nás vzbudilo naději, že se blížíme k vysněnému cíli. To se ovšem nestalo a domácí tým nás přemohl 6:1.

Velký boj předvedli hráči v posledím zápase s Galaxií NJ. Jejich hráči ale předvedli velkou souhru a tah na branku. Tento tým taky obsadil 1. příčku a postoupil do krajského finále.

Naši hráčí si odvezli krásné 3. místo a snad i dobrý pocit, že do zápasů dali maximum energie.

 

Děkujeme pořadatelské škole za skvělou organizaci a trenérům SK Tichá za jejich práci.

 

Ing. Petr Černošek

ředitel