csendepluk

Aktuality

Aktuální informace z naší mateřské školy

Halloween v MŠ-Cvrčci

Metoda dobrého startu v MŠ

Tento týden v naší mateřské škole začala probíhat Metoda dobrého startu. Tato metoda bude jednou týdně, a to pro naše předškoláky. V této metodě pracujeme s lidovou písní, od ní se pak odvíjí příběh a pohyb. Specifické cvičení, které v této lekci procvičujeme rozvíjí sluchové a zrakové vnímání, také pravolevou orientaci a orientaci v prostoru. Završením celé lekce je grafický vzor, který koresponduje s lidovou písní.
Tato metoda je velmi přínosná při přípravě na nástup do první třídy, a to zejména k nácviku psaní a také k udržení pozornosti na delší časový úsek.
 
V průběhu roku nás bude čekat 25 lekcí. Metodu budou vyučovat paní učitelky Monika Chumchalová a Renata Šmajstrlová. 
Monika Chumchalová 
třídní učitelka ve třídě Světlušek

Přerušení provozu v MŠ

Čtenářská dílna

V úterý 10. října jsme se s předškoláky vydali do Základní školy v Tiché. Paní učitelky a žáci ze 4. a 5. třídy nás pozvali na "Čtenářskou dílnu". 
Nejprve jsme se s dětmi pěkně rozcvičili, vyzkoušeli jsme si zklidňující dechové cvičení. Děti poznávaly zvířátka, která nám žáci předvedli formou pantomimy. Díky tomu, mohly děti poznat, jakou pohádku nám školáci přečtou.
Jednalo se o pohádku "Zvířátka a loupežníci". 
Posadili jsme se tedy do lavic a pohádka mohla začít. Zdatní čtenáři se střídali ve čtení, ale i naši předškoláci se zapojili. Jelikož se jednalo o malované čtení, děti tedy poznávaly obrázky.
Po pohádce se děti rozdělily do skupin a věnovaly se dalším známým pohádkám. Vyzkoušely si seřadit obrázky dle posloupnosti děje a také pohádku převyprávět
 Na závěr poutavého programu děti dostaly pěkné obrázky pohádkových postaviček, které žáci ZŠ sami nakreslili
 
Renata Šmajstrlová
třídní učitelka ve třídě Světlušek

Duhová angličtina

V příštím týdnu v naší mateřské škole zahajujeme kroužek "Duhová angličtina".

Kroužek je určený pro předškolní děti. Dětem zábavnou a hravou formou představíme anglický jazyk. Děti se naučí základní pojmy, slovíčka i jednoduché fráze.

Budeme zpívat, učit se pohybové básničky a drobné skeče.

Angličtinu budou vyučovat paní učitelky ze třídy Cvrčků, Pavlína Buchtová a Barbora Rákoczi.

 

Mgr. Pavlína Buchtová

zástupkyně ředitele pro mateřskou školu

VZPoura úrazům

Pro předškolní děti byl ve čtvrtek 14.9.2023 připraven program s názvem "VZPoura úrazům".

VZPoura úrazům se snaží upozorňovat děti a mladé lidi na nebezpečí vážných zranění.

Dva pánové na vozíčku dětem popsali, při jaké činnosti se jim úraz stal, co po úraze následovalo, jaká byla rehabilitace a zda se dá žít plnohodnotný život, když je někdo připoután na invalidní vozík.

V závěru měli pro děti připravené obrázky se situacemi bezpečného/nebezpečného chování a tímto směrem se také ubírala diskuse. Děti správně vyhodnotily určité situace, a tak pevně věřím, že si z této besedy odnesou to nejdůležitější: Chovej se tak, aby jsi neohrozil sebe ani své okolí.

 

Mgr. Pavlína Buchtová

zástupkyně ředitele pro mateřskou školu