csendepluk
  • IČO: 70986479DS: 97zmifh

Základní škola

Aktuality

Kyberbezpečnost a finanční gramotnost

V tomto týdnu se nám podařilo zajistit 2 preventivní programy pro žáky 3.-5. třídy.

Důležité téma pro dnešní děti je bezpečnost na internetu. Všechny možné hrozby a doporučení, jak se jim bránit představil Mgr. Látal ze společnosti Nebuď oběť.

Žáci debatovali i nad životním příběhem Amandy. Navrhli i několik možností, jak mohla předejít problémům, které ji potkaly.

ČSOB nabízí finanční gramotnosti pro školy. Chtěli jsme využít nová témata, která v loňském programu nezazněla. Žáci znají svět financí z jejich pohledu.

Lektor jim představil hlubší souvislosti mezi půjčkou, bankovnictvím, ochrannou osobních údajů a taky, jaké jsou vhodné a nevhodné výdaje.

Snad nabyté informace pomohou žákům i do budoucna v jejich každodenním životě.

Ing. Petr Černošek

ředitel