Úřední deska

Úřední deska

Úřední deska

 

Název: Základní škola a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace  

IČ :       70 98 64 79

Právní forma: od 1. 1. 2003 příspěvková organizace

 

Zřizovatel:                                   Obec Tichá

Zařazení do sítě škol :                21. 3. 1996

Zápis do školského rejstříku :     10. 1. 2006

Identifikátor právnické osoby :    600 138 089

 

Ředitelka :                      Mgr. Lucie Dobiášová

Jmenování do funkce:   1. 8. 2018

 

 

Adresa školy:                  Tichá 282,  PSČ 742 74

Odloučené pracoviště:    Tichá 278,  PSČ 742 74

Telefon:   POZOR: Telefon do jídelny není totožný s telefonem školy (2 různé budovy).                         

ZŠ 556 858 148,     ŠD 728 237 935

ŠJ  556 858 146,   MŠ 556 720 236

                                                       

Internetové stránky:  www.zsticha.cz

Elektronická pošta: 

 

 

Datová schránka: 97zmifh

  

Školská rada ustanovena:  5. 12. 2005

Počet členů:  6

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Jan Gubáš, email: gubas@catania.cz

Další informace o správě osobních údajů ZDE.

 

Struktura školy

 

ZŠ – základní škola ŠD – školní družina MŠ – mateřská škola ŠJ – školní jídelna  

počet tříd 1. stupně  5            počet oddělení ŠD  2           počet tříd MŠ   2

 

 

Vzdělávací program 

V 1. - 5. ročníku se vyučuje podle školního vzdělávacího programu Učíme se navzájem