Úřední deska

Úřední deska

Úřední deska

 

Název: Základní škola a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace  

IČ :       70 98 64 79

Právní forma: od 1. 1. 2003 příspěvková organizace

 

Zřizovatel:                                   Obec Tichá

Zařazení do sítě škol :                21. 3. 1996

Zápis do školského rejstříku :     10. 1. 2006

Identifikátor právnické osoby :    600 138 089

 

Ředitelka :                      Mgr. Ilona Hrdá

Jmenování do funkce:   1. 7. 2000

Potvrzení ve funkci:       1. 8. 2012

 

 

Adresa školy:                  Tichá 282,  PSČ 742 74

Odloučené pracoviště:    Tichá 278,  PSČ 742 74

Telefon:                            556 858 148  ZŠ, ŠD    556 858 146  ŠJ    556 720 236  MŠ

                                                       

Internetové stránky:  www.zsticha.cz

Elektronická pošta: zs.ticha@centrum.cz, ms.ticha@centrum.cz

Datová schránka: 97zmifh

 

 

Školská rada ustanovena:  5. 12. 2005

Počet členů:  6

 

 

Struktura školy

 

ZŠ – základní škola ŠD – školní družina MŠ – mateřská škola ŠJ – školní jídelna  

počet tříd 1. stupně  5            počet oddělení ŠD  1           počet tříd MŠ   5

 

 

Vzdělávací program 

V 1. - 5. ročníku se vyučuje podle školního vzdělávacího programu Učíme se navzájem