O škole

Zaměstnanci

Základní škola

Pedagogičtí pracovníci :

 

Mgr. Lucie Dobiášová

ředitelka školy, reditel@zsticha.cz

Mgr. Markéta Balcárková

I. třída, m.balcarkova@zsticha.cz

   Mgr. Markéta Tesarčíková

II. třída, m.tesarcikova@zsticha.cz

Mgr. Pavel David

III. třída, p.david@zsticha.cz

   Mgr. Marcela Žingorová

IV. třída, m.zingorova@zsticha.cz

Mgr. Marcela Valchařová

V. třída, m.valcharova@zsticha.cz

Ivana Vlčková,
   Veronika Pitrová

asistentky pedagoga

 

Provozní zaměstnanci:

 

Miroslava Vybíralová

školnice

   Zdeňka Kubalcová

uklízečka

 

 

Účetní:

 

Pavlína Stanečková

 ekonom@zsticha.cz

 

 

Školní družina:

 

Kateřina Kociánová
    Veronika Pítrová

vychovatelka; druzina@zsticha.cz
    vychovatelka

Ivana Vlčková

asistentka pedagoga

 

Mateřská škola

 

Pedagogičtí zaměstnanci:

 

Bc. Hana Kulhánková

 h.kulhankova@zsticha.cz

Mgr. Pavlína Buchtová

 vedoucí učitelka; ms@zsticha.cz

Ludmila Šimíčková

 l.simickova@zsticha.cz

Kamila Pistovčáková

 k.pistovcakova@zsticha.cz

 

 

Provozní zaměstnanci :

 

Radka Palacká

školnice

 

 

Školní jídelna:

 

Kateřina Štefková

vedoucí ŠJ; jidelna@zsticha.cz

Martina Štefková

kuchařka

Šárka Kundrátová

pracovnice provozu