O škole

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

 

Učíme se navzájem“

 

 

Základní škola a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace

 

1. Identifikační údaje

 

1. 1. Název vzdělávacího programu :

 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

 

Učíme se navzájem“

 

1. 2. Předkladatel :

 

Základní škola a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace

Základní údaje o škole :

 
Adresa : Tichá č. 282, 742 74
Odloučené pracoviště : Tichá č. 278, 742 74
  mateřská škola a školní jídelna
Ředitelka školy : Mgr. Lucie Dobiášová
Telefon : 556 858 148, 556 858 146, 556 720 236
E-mail : zs.ticha@centrum.cz, ms.ticha@centrum.cz
Internetové stránky : www.zsticha.cz
IČO : 70986479
Identifikátor zařízení : 600 138 089
Součásti školy : základní škola, školní družina
  mateřská škola, školní jídelna
   

Mateřská škola pracuje podle vzdělávacího programu „Z pohádky do pohádky.“

 

1. 3. Zřizovatel školy :

 

Obec Tichá

 
Adresa : Tichá č. 1, 742 74
IČO : 00298476
Telefon : 556 858 128

E-mail :

Internetové stránky :

obecni.urad@ticha.cz

www.obecticha.cz

 

 

Platnost dokumentu : od 1. září 2017

 

Školní vzdělávací program byl schválen Radou školy dne 30. srpna 2017.

 

 Učební plán

Celkem povinně hodin

20

22

24

26

26

118

Výchovně vzdělávací oblasti

předměty

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

5.ročník

součet

Jazyk a jazyková komunikace

51

  Český jazyk

8

9

9

8

7

41

  Anglický jazyk

0

1

3

3

3

10

Matematika a její aplikace

24

Matematika

5

5

5

5

5

 25

Informační a komunikační technologie

Informatika

0

0

0

0

1

  1

Člověk a jeho svět

15

Prvouka

2

2

2

0

0

  6

Vlastivěda

0

0

0

2

2

  4

Přírodověda

0

0

0

2

2

  4

Umění a kultura

12

Hudební výchova

1

1

1

1

1

  5

Výtvarná  výchova

1

1

1

2

2

  7

Člověk a zdraví

10

Tělesná  výchova

2

2

2

2

2

10

Člověk a svět práce

5

Pracovní  činnosti

1

1

1

1

1

  5

Vzdělávací program je k dispozici u ředitelky školy a celý vzdělávácí program je ke stáhnutí zde