O škole

Škola informuje

Připravujeme:
30. červen - Zakončení školního roku
Informace ZDE. Předpokládané ukončení bude 9:15-9:30 h. Pak jdou žáci na oběd a domů.

18. červen - Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků
Informace ZDE.

4. červen - Ředitelské volno
Bližší informace ZDE.

29. květen - Zkrácená výuka
Informace ZDE.

Informace ke zvýšení cen stravného ZDE.

Pravidla k hodnocení žáků v 2. pololetí ZDE.

do 22. května - Odhlášení školních obědů
Děti, které nebudou od 25. 5. 2020 přítomny ve výuce, musí mít nejpozději do pátku 22. 5. do 13:30 h odhlášeny obědy (týká se pouze těch, které jsou přihlášeny ke školnímu stravování v tomto školním roce).

25. květen - Zahájení školního vzdělávání v ZŠ Tichá 
Nejpozději do 18. 5. 2020 jsou zákonní zástupci dítěte povinni vyjádřit zájem.
Bližší informace ZDE.

 

Vážení rodiče,
žádame Vás o vyjádření k účasti Vašeho dítěte na školním vzdělávání v ZŠ Tichá. Zákonní zástupci jsou povinni vyjádřit zájem o docházku do školy do 18. 5. 2020 (e-mailem třídnímu učiteli nebo písemně do schránky ZŠ) a seznámit se s dokumenty: 

* vyhláška č. 211/2020 Sb.ZDE, metodický pokyn k hodnocení výsledků vzdělávání za 2. pololetí ZDE

* metodika o ochraně zdraví a provozu základních škol v období do konce školního roku ZDE.

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění odevzdáváte až při prvním vstupu do školy. Čestné prohlášení ZDE. Čestné prohlášení je k dispozici i ve vchodu ZŠ.

 

 

Seznam přijatých a nepřijatých dětí k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021 ZDE.

 

Zápis do 1. třídy

Žádost o odklad školní docházky ke stažení ZDE.
Potřebné dokumenty k odkladu přineste do školy v den elektronického zápisu (8. 4.).

V souladu s opatřením MŠMT proběhne elektronický zápis do 1. třídy ve středu 8. dubna 2020 od 8:00 do 16:00 h.

Elektronický zápis je povinný pro děti, které již zápis absolvovaly v minulém školním roce, ale i pro ty, jejichž rodiče žádají odklad.

Jak postupovat:

1. klikněte na odkaz ZDE (viz. níže)

2. vyplňte přihlášku do 1. ročníku ZŠ, zkontrolujte a klikněte na Odeslat

3. postupujte dle dalších zobrazených pokynů 

Odkaz ZDE

 

Pokud není dítě dostatečně vyspělé a zralé pro školní výuku, může jeho zákonný zástupce požádat v době zápisu dítěte písemně o odklad. V případě školní nezralosti je třeba přiložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a doporučující posouzení příslušného odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Potřebné formuláře je možné doručit:

1. datová schránka školy 97zmifh

2. poštou na adresu školy

3. osobní předání nebo poštovní schránka u ZŠ Tichá

4. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail)

 

Nové:

*Úřední hodiny v ZŠ:

pondělky a středy od 9:00 do 10:00 h

V případě potřeby se obracejte na:

 

*Dotazník pro rodiče - Průzkum k používání mobilů a dalších elektronických zařízení ve škole ke stažení ZDE (nebo tištěná verze v hlavním vchodě školy) .
Vyplněné, prosíme, vhoďte do schránky u ZŠ Tichá nejpozději do 30. 4. 2020. Děkujeme.

*Sběr papíru v ZŠ v tomto školním roce již NEPROBĚHNE.

*30. března - 3. dubna: úřední hodiny pro rodiče ZDE

*formulář na ošetřovné ZDE

Pro rodiče:
Vím, že ani pro Vás není tato situace jednoduchá, ale chtěla jsem Vás požádat, pokud to jen trochu jde, ať dohlédnete na pravidelnou přípravu Vašich dětí. Ty mladší od Vás možná budou vyžadovat více pozornosti a pomoci, když jim bude scházet opora osobního vysvětlení učitele ve škole.
Děkuji.
Mgr. Lucie Dobiášová, ředitelka školy
 

Mgr. Lucie Dobiášová

ředitelka školy

 

 

Informace k žádosti o ošetřovné ZDE.

Vážení rodiče, 

po dnešním jednání Bezpečnostní rady státu vláda ruší od středy 11. 3. 2020 do odvolání (časové období není zatím stanoveno) výuku v základních, středních a vyšších odborných školách. Mateřských škol se toto opatření netýká, MŠ zůstává v provozu. 

Rodiče menších žáků mohou dle vyjádření členů vlády v médiích pro zajištění dohledu nad svými dětmi čerpat po dohodě s jejich ošetřujícím dětským lékařem dávky OČR. 

O způsobu a náplni náhradní výuky budete informováni prostřednictvím emailu/blogu. Spolu se zrušením výuky se současně ruší také provoz školní družiny. Všem strávníkům jsou po dobu uzavření školy automaticky odhlášeny obědy.  

Sledujte proto pravidelně vývoj epidemiologické situace v ČR a opatření s nimi spojenými v médiích i na webových stránkách školy. 

Celou situaci budeme nepřetržitě sledovat a o nových skutečnostech budete neprodleně informováni. Více na www.mzcr.cz. 

Děkuji všem za spolupráci a pochopení.10. 3. 2020, Mgr. Lucie Dobiášová, ředitelka školy. 

 

Předškolák dne 12. 3. 2020 ZRUŠEN. 

Vážení rodiče,

v souvislosti s vývojem epidemiologické situace v ČR týkající se šíření nákazy koronaviru COVID - 19 vydávám mimořádné preventivní opatření - nepřijímat po dobu 14 dnů do kolektivu ZŠ a MŠ od pondělí 9. 3. 2020 děti a žáky, kteří v průběhu jarních prázdnin pobývali v oblasti severní Itálie. Žáci budou v čase maximální inkubační doby (14 dnů) v režimu domácí výuky s omluvenou nepřítomností ve škole z epidemiologických důvodů. V tomto čase by měli rovněž omezit kontakt s vrstevníky a dalšími lidmi. Pokud se výše popsané mimořádné opatření týká Vašeho dítěte, kontaktujte o této skutečnosti neprodleně jeho třídního učitele.

Celou situaci budeme nepřetržitě sledovat a o nových skutečnostech budete včas informováni. Více na www.mzcr.cz.

Děkuji za pochopení.

V Tiché, 8. 3. 2020 

Mgr. Lucie Dobiášová, ředitelka školy

 

V souvislosti s výskytem koronaviru v České republice Vás žádáme o spolupráci při prevenci šíření této nákazy také v naší škole a v našem městě.


Pokud jste cestovali s Vašimi dětmi v období jarních prázdnin, případně v týdnu před nimi, do severní Itálie nebo do míst, kde se tato nákaza vyskytla, kontaktujte po příjezdu neprodleně Krajskou hygienickou stanici MSK v Ostravě na tel. číslech 595 138 118 nebo 595 138 119 (Po – Pá od 7.30 do 15.00), v případě vážných potíží funguje také nepřetržitá infolinka 112. Pracovníci KHS MSK Vám podle místa Vašeho pobytu nařídí karanténní opatření nebo doporučí režim sebepozorování zdravotního stavu bez nutnosti vydání karantény. V případě nařízení karantény o této skutečnosti neprodleně informujte třídní učitele svých dětí.


Součástí prevence je zároveň zvýšená hygiena s mytím rukou a pravidelné sledování svého zdravotního stavu. Buďme zodpovědní ke svému zdraví a neohrozme zbytečně zdraví ostatních. Děkujeme Vám za spolupráci.

 Doporučení pro veřejnost: 

http://www.khsova.cz/homepage/korona-virus-detail/12949

Doporučení k aktuální epidemiologické situaci

 

Sběr papíru v dubnu - nebudeme vybírat karton (papír nesmí být ani uložen do kartonových krabic)!!!

Připravujeme:
18. březen - Pěvecká soutěž - ZRUŠENO
19. březen - Den otevřených dveří v ZŠ (7:50-11:35 h) -
ZRUŠENO

únor - Recitační soutěž; Beseda o první pomoci

3.- 7. únor 2020 - Lyžařský kurz

30. leden - Švihadlový turnaj. Rozdávání výpisu vysvědčení.

16. leden (jednotlivé třídy mohou mít i jiný den) - Individuální pohovory o chování a prospěchu žáků

18. prosinec - Vánoční jarmark
Děkujeme všem za návštěvu a finanční podporu žáků školy.

17. prosinec - Koncert ZUŠ ve Frenštátě p. R. (vstupné 15 Kč)

14. listopad - Třídní schůzky ve třídách

5. listopad - Planetárium v KD

Upozornění: Vzhledem k malému počtu přihlášených dětí do tanečního kroužku Antonio a do Věda nás baví se tyto kroužky v tomto školním roce ruší. 

12. září - O nejrychlejšího běžce školy
Děkujeme paní Kahánkové a panu Konečnému za pomoc při organizaci závodů. Blahopřejeme vítězům a všem závodníkům přejeme hodně úspěchů v dalších závodech.

 Děkujeme ČPZP za upomínkové předměty pro prvňáčky:).

3. září - Výuka
ve všech ročnících ukončena po 4. vyučovací hodině.
Vybíráme 10 Kč na čaj.

2. září - Zahájení školního roku
Bližší informace najdete ZDE.

Školní stravování - informace pro zájemce ZDE

Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020 ZDE.

Upozorňujeme na nové telefonní číslo do MŠ - 556 720 236.

Upozornění pro rodiče:
Od školního roku 2012/2013 se na vysvědčení NEZAPISUJÍ zájmové útvary. Náboženství je nepovinný předmět a ty se na vysvědčení zapisují.

Mléko do škol, Ovoce do škol
Naše škola je zapojena do obou projektů. Mléčné svačinky si žáci mohou objednávat průběžně. Ovoce budou dostávat jednou měsíčně formou balíčku.