O škole

Škola informuje

Odhlašování obědů ZDE.

1. kliknete na ZDE (viz. výše)
2. zadáte kód zařízení: 0095
3. kód uživatele: děti dostanou/dostaly na lístečku ve škole
4. heslo: počáteční písmena jména a příjmení (malým, bez háčků, čárek) a kód (číslo) - např. Jan Novák s kódem 126 bude psát: jn126
5. musíte souhlasit se zpracováním údajů - zaškrtnete políčko a posléze se přihlásíte

6. uložíte změny (tlačítko)

 Připravujeme:
17. prosinec - Vánoční jarmark ZMĚNA TERMÍNU
18. prosinec - Vánoční koncert ZUŠ ve Frenštátě

12. listopad - Třídní schůzky (od 15:30 h)
ve třídách.

8. - 12. říjen - Sběr papíru
Další sběrový týden proběhne v dubnu.

Od tohoto školního roku byla navýšena kapacita školní družiny. Mohou se tedy přihlásit i žáci z vyšších ročníků. Je připravený pestrý program a spousta zajímavých akcí:).

3. září - Slavnostní zahájení školního roku
Družina i obědy budou zajištěny od 4. 9. 2018.
4. 9. výuka končí v 11:35h.

Děkujeme ČPZP za upomínkové předměty pro prvňáčky:).

Upozorňujeme na nové telefonní číslo do MŠ - 556 720 236.

říjen - registrace do OVOV
Naše škola se zaregistrovala do OVOV, což je zkratkou názvu Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů. Bližší informace ZDE.

Oznámení vedoucí školní jídelny ZDE.

Školné za školní družinu bude od 1. 9. 2013 zvýšeno na 60 Kč měsíčně.

Informace ke stravování:
Upozorňujeme rodiče na včasné odhlašování obědů. Za neodhlášený oběd se bude účtovat navíc poplatek 32 Kč. Bližší informace v záložce ŠJ (informátor).

Upozornění pro rodiče:
Od školního roku 2012/2013 se na vysvědčení NEZAPISUJÍ zájmové útvary. Náboženství je nepovinný předmět a ty se na vysvědčení zapisují.

Mléko do škol, Ovoce do škol
Naše škola je zapojena do obou projektů. Mléčné svačinky si žáci mohou objednávat průběžně. Ovoce budou dostávat jednou měsíčně formou balíčku.