O škole

Projekty

Jazyky kolem nás, reg.č. CZ.1.07/1.1.00/56.0779 - informace ZDE.

 

Modernizace vnitřních prostor ZŠ a KD v Tiché, reg. č. CZ.1.10/4.1.00/05.01820

Velkých proměn v průběhu roku 2015 se dočkaly vnitřní prostory dvou budov obce

V rámci projektu Modernizace vnitřních prostor ZŠ a KD v Tiché, reg. č. CZ.1.10/4.1.00/05.01820, došlo k rekonstrukci vybraných prostor základní školy a kulturního domu v Tiché, vč. pořízení potřebného vybavení. V kulturním domě došlo ke změně dispozic a komplexní rekonstrukci sociálních zařízení vč. vybudování sociálního zařízení pro ZTP, vybudování vstupní rampy pro přístup imobilních osob, rekonstrukci prostor pro účinkující, rekonstrukci obložení stěn, vybudování nové výstavní síně vč. vybavení a pořízení nového vnitřního vybavení velkého a malého sálu. Součástí je také sanace vlhkého zdiva ve sklepních prostorách. V základní škole se zrekonstruovaly sociální zařízení vč. rekonstrukce rozvodů ZTI, rozvodů elektroinstalace a slaboproudu, bylo pořízeno vnitřní vybavení jídelny, šaten, školní družiny a tříd. Celkové náklady na modernizaci přesáhly 4,5 milionu korun, z nichž cca až 3,9 mil. korun uznatelných nákladů mohou být spolufinancovány účelovou dotací ze strukturálních fondů EU a národních rozpočtů prostřednictvím rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013, Rozvoj venkova. Finální výše dotace bude stanovena nejpozději do konce března 2016, a to dle objemu finančních prostředků Regionálního operačního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013.

Tiskovou zprávu zhotovila: Mgr. Michaela Štefková, obec Tichá

 Fotografie rekonstrukce jsou umístěny v galerii.

 

Učíme se navzájem, CZ_02.3.68/0.0/0.0/16-022/0003507 - informace ZDE