O škole

Předškolákem v pohodě

Lekce začínají vždy v 15:00 h ve třídě v přízemí školy. Délka trvání je 45 min.

Termíny a program pro školní rok 2018/2019:

20. listopad - ZŠ - Řeč a myšlení 
sluchové vnímání, rozvoj slovní zásoby a vyjadřování, cvičení koncentrace pozornosti, práce s dětským časopisem (knihou).

15. leden - ZŠ - Výuka s využitím interaktivní tabule
Odkazy na použité zdroje:

https://www.toytheater.com/drum-beats.php
http://toytheater.com/piano-puppet.php
https://toytheater.com/category/math-games/
https://toytheater.com/how-many/
https://www.vocabulary.co.il/foreign-language/english-word-recognition-game/
http://www.primarygames.com/math/fishycount/
https://www.veselepohadky.cz/dasenka-jak-se-narodila/

12. únor - ZŠ - Matematické představy a jejich rozvoj 
pravolevá orientace, sluchová a zraková paměť, manipulace s předměty, základní matematické dovednosti.

12. březen - ZŠ - Grafomotorika  
rozvoj vnímání pohybu, jemné a hrubé motoriky, prostorových představ, postřehování shod, rozdílů, reprodukce pohybu, vnímání polohy v prostoru, cvičení na rozvoj zrakového vnímání.

9. duben - ZŠ - Sebepojetí, city, vůle
komunikace dítěte s vrstevníky a dospělými, prožitkové aktivity, využití dětské kresby (rozvoj všech výše uvedených schopností a dovedností dítěte).

 Směrnice k zápisu ZDE.