O škole

Předškolákem v pohodě

Lekce začínají vždy v 15:00 h ve třídě v přízemí školy. Délka trvání je 45 min.

Termíny a program pro školní rok 2019/2020:

21. listopad - Školní zralost a připravenost dítěte na školní docházku, informace o zápisu do 1.třídy - Mgr. Marcela Valchařová

9. leden - Změna termínu na úterý 14. ledna - ZŠ - Výuka s využitím interaktivní tabule - Mgr. Markéta Balcárková
Odkazy na použité zdroje:

www.skolakov.eu/
www.youtube.com/watch
www.umimeanglicky.cz/pexeso
https://decko.ceskatelevize.cz/anglictina-s-hurvinkem

6. únor - Změna termínu na 12. února - ZŠ - Matematické představy a jejich rozvoj  

pravolevá orientace, sluchová a zraková paměť, manipulace s předměty, základní matematické dovednosti - Mgr. Markéta Tesarčíková

20. únor - ZŠ - Řeč a myšlení - sluchové, zrakové vnímání, rozvoj slovní zásoby a vyjadřování, cvičení koncentrace pozornosti, práce s dětským časopisem (knihou) - Mgr. Marcela Žingorová

12. březen - ZŠ - Grafomotorika - rozvoj vnímání pohybu, hmatu, prostorových představ, reprodukce pohybu, hrubá a jemná motorika - Mgr. Pavel David

 Směrnice k zápisu ZDE.