O škole

Předškolákem v pohodě

Lekce začínají vždy v 15:00 h ve třídě v přízemí školy. Délka trvání je 45 min.

Termíny a program pro školní rok 2018/2019:

20. listopad - Školní zralost a připravenost dítěte na školní docházku, informace o zápisu do 1.třídy - Mgr. Valchařová Marcela

 

22. leden - ZŠ - Výuka s využitím interaktivní tabule - Mgr. Balcárková Markéta
Odkazy na použité zdroje:

https://www.toytheater.com/drum-beats.php
http://toytheater.com/piano-puppet.php
https://toytheater.com/category/math-games/
https://toytheater.com/how-many/
https://www.vocabulary.co.il/foreign-language/english-word-recognition-game/
http://www.primarygames.com/math/fishycount/
https://www.veselepohadky.cz/dasenka-jak-se-narodila/

13. únor - ZŠ - Matematické představy a jejich rozvoj  - Mgr. Bužková Markéta
pravolevá orientace, sluchová a zraková paměť, manipulace s předměty, základní matematické dovednosti.

19. březen - ZŠ - Řeč a myšlení - sluchové, zrakové vnímání, rozvoj slovní zásoby a vyjadřování, cvičení koncentrace pozornosti, práce s dětským časopisem (knihou) - Mgr. Žingorová Marcela

 

9. duben - ZŠ - Grafomotorika - rozvoj vnímání pohybu, hmatu, prostorových představ, reprodukce pohybu, hrubá a jemná motorika - Bc. David Pavel

 Směrnice k zápisu ZDE.