O škole

Předškolákem v pohodě

Lekce začínají vždy v 15:00 h. Délka trvání je 45 min.

Termíny a program pro školní rok 2017/2018:

21. listopad - 1. třída (nad MŠ) - Řeč a myšlení 
sluchové vnímání, rozvoj slovní zásoby a vyjadřování, cvičení koncentrace pozornosti, práce s dětským časopisem (knihou).

6. únor - ZŠ - Matematické představy a jejich rozvoj 
pravolevá orientace, sluchová a zraková paměť, manipulace s předměty, základní matematické dovednosti.

 27. únor - ZŠ - Jak připravit dítě do 1. třídy; výuka s využitím interaktivní tabule
Odkazy na použité zdroje:

http://www.toytheater.com/drum-beats.php
http://www.toytheater.com/piano-puppet.php
http://www.toytheater.com/motor-race.php
http://www.toytheater.com/how-many.php
http://www.vocabulary.co.il/foreign-language/english-word-recognition-game/
http://www.primarygames.com/math/fishycount/index.htm
http://www.wmnet.org.uk/wmnet/custom/files_uploaded/uploaded_resources/850/Count&Order.swf
http://www.motions.cz/pohadky/

20. březen - ZŠ - Grafomotorika  
rozvoj vnímání pohybu, jemné a hrubé motoriky, prostorových představ, postřehování shod, rozdílů, reprodukce pohybu, vnímání polohy v prostoru, cvičení na rozvoj zrakového vnímání.

17. duben - 1. třída (nad MŠ) - Sebepojetí, city, vůle - změna termínu na 24. 4.
komunikace dítěte s vrstevníky a dospělými, prožitkové aktivity, využití dětské kresby (rozvoj všech výše uvedených schopností a dovedností dítěte).

 Směrnice k zápisu ZDE.