O škole

OP VVV

Projekt

UČÍME SE NAVZÁJEM

CZ_02.3.68/0.0/0.0/16_022/00

03507

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu extrakurikulárních aktivit a spolupráci s rodiči žáků. Cílem je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencí