O škole

Základní škola Tichá

Škola se nachází uprostřed vesnice v krásném kraji Podbeskydské pahorkatiny v malebném údolí, kterým se vine potok Tichávka. Snad proto, že okolní hory a kopce bránily přístupu silných větrů a bylo zde tišeji než jinde, dostala Tichá svůj název. Nebo byl název odvozen od tiše plynoucího potoka Tichávky? Obec patřila k bývalému hukvaldskému panství. Vznikla asi v posledním desetiletí 13.stol., ale první písemná zmínka je až z roku 1359.

Na jihovýchodním úbočí Tichavské hůrky vyvěrá vápenatý pramen, který vytvořil chráněný přírodní výtvor - travertinovou kaskádu. V jejím okolí roste řada chráněných druhů rostlin (vstavač, lýkovec), vyskytuje se zde mlok skvrnitý.

Když ve staré tichavské škole z roku 1877 u kostela stoupl počet žáků ve třech třídách na 250, byla již v roce 1902 povolena ještě čtvrtá třída. Ale tento záměr nemohl být pro nedostatek místa realizován. Vše vyřešila až stavba další nové modernější budovy v letech 1905 - 1907. Výuka zde byla zahájena ve školním roce 1907/1908.

V současnosti se zde vyučují žáci v 1. až 5. ročníku. V budově školy je pět tříd. Prostorné a světlé třídy, rozsáhly venkovní areál, ve kterém se nachází hřiště, školní pozemek a letní dílna, zajišťující v obou budovách optimální podmínky pro vzdělávání dětí. Tělocvična, školní družina a šatny jsou umístěny v přístavbě z roku 1991. Ve škole je výdejna stravy, obědy se dovážejí z kuchyně mateřské školy. Od 1. ledna 2003 je součástí základní školy i mateřská škola.

Žáci se mohou zapojit do těchto kroužků a nepovinných předmětů: