MŠ, ŠJ

Informace o ŠJ

Provozní řád školní jídelny zde. Informátor školní jídelny zde.

Informace k označování alergenů od 13. 12. 2014 naleznete zde.

Zajímá Vás, proč nevaříme Vaše oblíbená jídla? Nebo je vaříme málo často? Odpovědi i na jiné otázky ohledně jídelníčku naleznete zde.

Omlouvání obědů:

Obědy se omlouvají den předem do 13:00 hodin. Strava v MŠ se odhlašuje zapsáním do sešitu, který se nachází v šatnách nebo telefonicky na čísle 556 858 146.

První den nemoci dostanou rodiče oběd pro dítě do jídlonosiče, pak už musí žáka odhlásit. Jídlonosič musí být čistý a suchý.

Výdej obědů do jídlonosičů: budova MŠ od 11:00 h do 11:30 h
                                                     výdejna ZŠ od 11:45 h do 12:15 h