O škole

Škola informuje

Odhlašování obědů ZDE.

1. kliknete na ZDE (viz. výše)
2. zadáte kód zařízení: 0095
3. kód uživatele: děti dostanou/dostaly na lístečku ve škole
4. heslo: počáteční písmena jména a příjmení (malým, bez háčků, čárek) a kód (číslo) - např. Jan Novák s kódem 126 bude psát: jn126
5. musíte souhlasit se zpracováním údajů - zaškrtnete políčko a posléze se přihlásíte

6. uložíte změny (tlačítko)

 Obědy na další den je možné odhlásit do 13:30 h.

12. září - O nejrychlejšího běžce školy
Děkujeme paní Kahánkové a panu Konečnému za pomoc při organizaci závodů. Blahopřejeme vítězům a všem závodníkům přejeme hodně úspěchů v dalších závodech.

 Děkujeme ČPZP za upomínkové předměty pro prvňáčky:).

3. září - Výuka
ve všech ročnících ukončena po 4. vyučovací hodině.
Vybíráme 10 Kč na čaj.

2. září - Zahájení školního roku
Bližší informace najdete ZDE.

Krásné prázdniny a prosluněnou dovolenou :)

28. červen - Slavnostní zakončení školního roku a rozdávání vysvědčení

20. červen - Dravci 
Vzdělávací program
 ve škole. Vstupné 50Kč.

10. červen - Výlet za sběr papíru - exkurze do Marlenky a včelařského muzea v Chlebovicích
Vybíráme 80 Kč na dopravu.

7. červen - Školní akademie v KD
Děkujeme UNII RODIČŮ za sladkou odměnu nejen pro děti, panu Kociánovi a Srněnskému za pomoc s ozvučením a všem za účast a finanční podporu.

21. květen - Stres
Odborné setkání s psycholožkou Stanislavou Podžornou.

16. květen - Florbalový turnaj
Družstvo žáků 3. - 5. ročníku se umístilo na čtvrtém místě ze šesti škol. Zvítězili žáci z Rybí. Blahopřejeme. Děkujeme obci Tichá za zajištění odměn pro účastníky turnaje.

Školní stravování - informace pro zájemce ZDE

Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020 ZDE.

17. duben - Velikonoční dílny

10. duben - Pěvecká soutěž
Do oblastního kola postoupila A. Kopečná, M. Hlaváčová, A. Rozumková, S. Kuchařová. Děvčatům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalším zpívání:).

21. březen - Den otevřených dveří v ZŠ

Blahopřejeme Anetě Rozumkové a Melise Štefkové za postup do okresního kola recitační soutěže.

12. březen - Přednáška pro rodiče se Šárkou Sohrovou o školní zralosti 

20. únor (15:00) - Pohybové aktivity a držení těla žáků mladšího školního věku - přednáška + ukázka cvičení v budově ZŠ

19. únor - Školní kolo recitační soutěže
Soutěžilo se ve třech kategoriích. Zvítězila Anežka Hlaváčová, Jakub Kopečný a Aneta Rozumková. Zúčastněným děkujeme, vítězům blahopřejeme.

31. leden - Švihadlový turnaj
Zúčastnili se žáci základní i mateřské školy. Odměněni byli tři nejlepší žáci každé třídy, ale i ti, kteří se zapojili do sběru kaštanů a žaludů.

Činnost školní družiny bude podle § 8 ods. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v době pololetních prázdnin 1. 2. 2019 a v době jarních prázdnin ve dnech 25. 2. - 3. 3. 2019 přerušena.

ejeme Vám vánoční svátky plné pohody se svými blízkými.

V 51. a 1. týdnu nebudou školní kroužky.

Výskyt vší u žáků ZŠ. Prosíme rodiče o kontrolu vlasů u školních dětí.

21. prosinec - Kino ve Frenštátě p. R.

17. prosinec - Vánoční jarmark
Děkujeme všem, kteří nás navštívili a finančně podpořili žáky školy.

12. listopad - Třídní schůzky 

8. - 12. říjen - Sběr papíru
Další sběrový týden proběhne v dubnu.

Od tohoto školního roku byla navýšena kapacita školní družiny. Mohou se tedy přihlásit i žáci z vyšších ročníků. Je připravený pestrý program a spousta zajímavých akcí:).

3. září - Slavnostní zahájení školního roku
Družina i obědy budou zajištěny od 4. 9. 2018.
4. 9. výuka končí v 11:35h.

Děkujeme ČPZP za upomínkové předměty pro prvňáčky:).

Upozorňujeme na nové telefonní číslo do MŠ - 556 720 236.

říjen - registrace do OVOV
Naše škola se zaregistrovala do OVOV, což je zkratkou názvu Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů. Bližší informace ZDE.

Oznámení vedoucí školní jídelny ZDE.

Školné za školní družinu bude od 1. 9. 2013 zvýšeno na 60 Kč měsíčně.

Informace ke stravování:
Upozorňujeme rodiče na včasné odhlašování obědů. Za neodhlášený oběd se bude účtovat navíc poplatek 32 Kč. Bližší informace v záložce ŠJ (informátor).

Upozornění pro rodiče:
Od školního roku 2012/2013 se na vysvědčení NEZAPISUJÍ zájmové útvary. Náboženství je nepovinný předmět a ty se na vysvědčení zapisují.

Mléko do škol, Ovoce do škol
Naše škola je zapojena do obou projektů. Mléčné svačinky si žáci mohou objednávat průběžně. Ovoce budou dostávat jednou měsíčně formou balíčku.