O škole

Škola informuje

Připravujeme:
27. duben - Třídní schůzky od 15:15 ve třídách
27. duben - Pěvecká soutěž
24. - 28. duben - Sběr papíru (7:00-15:00 h)
Sbíráme noviny, časopisy, letáky, karton, staré knihy bez pevné vazby. Sběr musí být svázaný.

6. duben - Zápis do 1. třídy
Kapacita třídy je do 21 žáků.

březen - Návštěva knihovny 
Děkujeme paní Korčekové za pozvání a za realizaci poučného, ale hlavně zábavného programu.

14. březen - Cizí jazyk nám není cizí
Dvě skupiny dívek z 5. třídy (Špačková V., Čuntová T., Fajkusová K. a Hoppová M., Havlová M., Pavlíčkova B.) reprezentovaly naši školu ve Frenštátě na jazykovědné soutěži. 

2. březen - Den otevřených dveří v ZŠ

23. únor - Recitační soutěž
Do Frenštátu postoupili Miroslav Ondryáš (2. tř.), Aneta Rozumková (3. tř.), Monika Havlová a Martina Hoppová (obě 5. tř.). Tam se dařilo Anetě Rozumkové i Martině Hoppové a postupují do dalšího kola soutěže. Blahopřejeme.

31. leden - Švihadlový turnaj
Tradičního turnaje se zúčastnili žáci ZŠ i předškoláci z MŠ. Blahopřejeme všem, velkou pochvalu si zaslouží celkové vítězky soutěže Tereza Čuntová a Monika Havlová z páté třídy.

16. leden - Individuální pohovory pro rodiče

Krásné Vánoce a hodně štěstí v novém roce .

19. prosinec -  Vánoční jarmark
Děkujeme všem za návštěvu i finanční podporu.

24. listopad - Schůze UR a třídní schůzky

25. říjen - Lichnovský chytrolín
Viktorie Špačková, Aneta Rozumková a Markéta Boková (3. - 5. tř.) vzorně reprezentovaly naši školu ve vědomostní soutěži. Zaslouženě a přesvědčivě zvítězily.

19. říjen - Školní zralost a připravenost
Přednáška pro rodiče předškoláků v MŠ v 15:00 h.

10. 10. - 14. 10. - Sběr papíru 
Další sběrový týden bude v dubnu.
Papír musí být tříděný a svázaný (noviny, letáky+časopisy, karton, staré knihy bez pevné přebálky).

30. září - Planetárium v KD pro žáky školy

20. září - O nejrychlejšího běžce školy
Blahopřejeme nejen vítězům, ale všem závodníkům. Děkujeme paní Kahánkové a panu Konečnému za pomoc s organizací.

6. září - Komentovaná prohlídka legiovlaku v Ostravě
Prohlídky se zúčastnili všichni žáci školy.

1. září 2016 - Slavnostní zahájení školního roku
proběhlo v hlavní budově školy.

Krásné prázdniny a dovolenou Vám všem :-)

30. červen - Slavnostní zakončení školního roku (8:00 v hlavní budově školy)

9. červen - Florbalový turnaj
Vítězem tradičního turnaje se stali žáci ze ZŠ Trojanovice. Žáci naší školy vybojovali 4. místo. Děkujeme OÚ Tichá za sponzorské dary a občerstvení.

8. červen - Výlet za sběr papíru
Jeli jsme do archeoparku v Chotěbuzi. Bližší informace o parku naleznete ZDE.
Výlet se nám vydařil, počasí nám přálo :-).

20. 5. - Školní akademie v KD 
Děkujeme všem za účast i finanční podporu.

10. květen - Frenštátský zpěváček
Pět našich účastnic (K. Pavelková, K. Jurková, A. Rozumková, V. Špačková, A. Trinkewitzová) se úkolu chopily statečně a konkurence se nezalekly. Aneta Rozumková vybojovala krásné 2. místo v 1. kategorii (2. a 3. třída). Blahopřejeme.

22. duben - Den Země
I tento rok si sdružení Tichánek připravilo pro žáky školy základní i mateřské poučný a zábavný program ke Dni Země. Děkujeme!

14. duben - Tichavský vrabec (školní kolo pěvecké soutěže)
V jednotlivých kategoriích zvítězili K. Pavelková (1. třída), A. Rozumková (2. třída) a A. Trinkewitzová (5. třída). Blahopřejeme všem zpěvákům, kteří se školního kola zúčastnili.

Březen - Měsíc knihy (návštěva v knihovně)
Děkujeme paní Korčekové za příjemné a přínosné povídání o knihách.

3. březen - Den otevřených dveří v ZŠ
Nejen rodiče mohli navštívit budovu školy i výuku ve třídách.

18. únor - Školní kolo recitační soutěže
Ve čtvrtek se konala tradiční recitační soutěž pro děti z 1. - 5. třídy. V jednotlivých kategoriích zvítězili M. Ondryáš, A. Rozumková a M. Hoppová. Blahopřejeme všem zúčastněným. Děkujeme i panu Šmajstrlovi z pohankového mlýna za sladkou a zdravou odměnu.

28. leden - Švihadlový turnaj
Ve čtvrtek se konal tradiční ŠVIHADLOVÝ TURNAJ pro děti základní i mateřské školy. Blahopřejeme nejen vítězům, ale všem zúčastněným. 

28. leden - Rozdávání vysvědčení za 1. pololetí

21. leden - Zápis do první třídy (13:00-16:30 h v hlavní budově školy)

17. prosinec - Vánoční jarmark
Děkujeme všem za účast a finanční podporu.

10. prosinec - Vánoční koncert v kině
Žáci 1. - 5. ročníku se zúčastnili koncertu ZUŠ ve Frenštátě.

od 23. října - Plavání
Od pondělí 19. 10. se učí žáci 1. - 4. ročníku podle upraveného rozvrhu (bez TV).

říjen - registrace do OVOV
Naše škola se opět zapojila do projektu - Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů.

5. říjen - 9. říjen - Sběr papíru

Upozorňujeme na nové telefonní číslo do MŠ - 556 720 236.

Školská rada  od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017  (viz školská rada)

říjen - registrace do OVOV
Naše škola se zaregistrovala do OVOV, což je zkratkou názvu Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů. Bližší informace ZDE.

Oznámení vedoucí školní jídelny ZDE.

Školné za školní družinu bude od 1. 9. 2013 zvýšeno na 60 Kč měsíčně.

Informace ke stravování:
Upozorňujeme rodiče na včasné odhlašování obědů. Za neodhlášený oběd se bude účtovat navíc poplatek 32 Kč. Bližší informace v záložce ŠJ (informátor).

Upozornění pro rodiče:
Od školního roku 2012/2013 se na vysvědčení NEZAPISUJÍ zájmové útvary. Náboženství je nepovinný předmět a ty se na vysvědčení zapisují.

Mléko do škol, Ovoce do škol
Naše škola je zapojena do obou projektů. Mléčné svačinky si žáci mohou objednávat průběžně. Ovoce budou dostávat jednou měsíčně formou balíčku.