O škole

Škola informuje

Přejeme všem krásné prázdniny a dovolenou :)

29. červen - Slavnostní zakončení školního roku

7. červen - Sourozenci bez rivality
Přednáška v ZŠ (nejen pro rodiče) psycholožky Stanislavy Podžorné.

25. květen - Školní akademie
Děkujeme za potlesk a finanční podporu dětí.

19. dubna - Pěvecká soutěž
Do okresního kola, které se uskutečnilo 22. května ve Frenštátě p. R., postoupily 4 žákyně. 

10. květen - Sběr papíru                                                                                                                            
Odměnou za sběr papíru byla nejen exkurze do Ovocentra ve Valašském Meziříčí, ale také zajímavá přednáška o hadech.

Od 14. května již nebudou fungovat školní zájmové útvary (klub logiky bude naposled 15. 5. a náboženství je nepovinný předmět a bude až do června).

Výsledky zápisu do 1. třídy ZŠ ZDE.

26. duben - Exkurze za sběr papíru - Ovocentrum Valašské Meziříčí

5. duben - Zápis do 1. třídy 

1. březen - beseda
V ZŠ se konala beseda s psycholožkou PhDr. Stanislavou Podžornou na téma
A co děti opravdu potřebují?

Uzavření provozu MŠ

Provoz mateřské školy bude z důvodu vysoké nemocnosti dětí uzavřen od 15. do 21.2.2018.

31. leden - Švihadlový turnaj
Absolutním vítězem soutěže se stal žák 2. ročníku Ladislav Kundrát s počtem 198 přeskoků za 2 minuty.

5. 1. - 23. 3. Plavání (1. - 4. třída)

8. únor - Recitační soutěž

Novoroční koncert 

Pěvecký sbor Tichavjánek pod vedením paní učitelky Mgr. Lucie Dobiášové úspěšně reprezentoval naši školu na 4. ročníku Novoročního koncertu, který se konal 6.1.2018 v KD Tichá.

 Krásné prožití Vánoc a vše dobré v novém roce.

20. prosinec - Vánoční jarmark
proběhl v hlavní budově školy od 10 do 11h a od 13 do 15h. Děkujeme za finanční podporu dětí.

27. listopad - Třídní schůzky a schůze UR (od 15:10)

9. listopad (15:00-17:00) - Školní stravování
V ZŠ Tichá proběhla odborná přednáška s ing. Marcelou Cackovou na téma stravovací návyky u dětí. 

9. - 13. říjen - Sběr papíru

Výstavu k 110. výročí zahájení výuky v nové škole v Tiché si ve výstavní síni můžete prohlédnout do poloviny listopadu každý čtvrtek od 15.00 do 17.30 hodin.

4. září - Slavnostní zahájení školního roku

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků:

Bližší informace o pomůckách do 1. třídy rodiče obdrželi při zápisu (list s desaterem pro prvňáčky). Informace budou upřesněny při zahájení 4. 9. 2017.

6. červen - Florbalový turnaj
Letošního turnaje se zúčastnily týmy z Frenštátu, Trojanovic a Tiché. Naši žáci obsadili po bojovném výkonu 3. místo. 

29. květen - Exkurze do Příbora za sběr papíru
Dověděli jsme se, že kopřiva není jen plevel, ale i ušlechtilá rostlina. Navštívili jsme i prostory piaristického kláštera.

26. květen - Školní akademie od 16:00 h v KD

4. květen - Dopravní soutěž mladých cyklistů
Družstvo páťáků ve složení Monika Havlová, Viktorie Špačková, Jiří Čajánek a Šimon Řezníček zvítězili v okrskové soutěži a reprezentovali naši školu na okresní soutěži v Odrách. Blahopřejeme.

27. duben - Pěvecká soutěž
V 1. kategorii, která není postupová, zvítězila Eva Čuntová. Ve 2. kategorii, tentokrát postupové zvítězila Aneta Rozumková a ve třetí, také postupové, Martina Hoppová. Děvčata budou reprezentovat školu v dalším kole 9. května. Přejeme hodně štěstí.

24. - 28. duben - Sběr papíru (7:00-15:00 h)

Výsledky zápisu do 1. ročníku ZDE.

20. duben - Den Země
Děkujeme spolku Tichánek za zábavně-naučný program v tělocvičně pro žáky ZŠ i MŠ. Proběhlo zde i školní finále v piškvorkovém turnaji. 1. místo obsadila Michaela Zehová (5. roč.), na 2. místě z celé školy se umístil Michal Genzer (2. roč.). Blahopřejeme.

6. duben - Zápis do 1. třídy
Kapacita třídy je do 21 žáků.

březen - Návštěva knihovny 
Děkujeme paní Korčekové za pozvání a za realizaci poučného, ale hlavně zábavného programu.

14. březen - Cizí jazyk nám není cizí
Dvě skupiny dívek z 5. třídy (Špačková V., Čuntová T., Fajkusová K. a Hoppová M., Havlová M., Pavlíčkova B.) reprezentovaly naši školu ve Frenštátě na jazykovědné soutěži. 

2. březen - Den otevřených dveří v ZŠ

23. únor - Recitační soutěž
Do Frenštátu postoupili Miroslav Ondryáš (2. tř.), Aneta Rozumková (3. tř.), Monika Havlová a Martina Hoppová (obě 5. tř.). Tam se dařilo Anetě Rozumkové i Martině Hoppové a postupují do dalšího kola soutěže. Blahopřejeme.

31. leden - Švihadlový turnaj
Tradičního turnaje se zúčastnili žáci ZŠ i předškoláci z MŠ. Blahopřejeme všem, velkou pochvalu si zaslouží celkové vítězky soutěže Tereza Čuntová a Monika Havlová z páté třídy.

16. leden - Individuální pohovory pro rodiče

Krásné Vánoce a hodně štěstí v novém roce .

19. prosinec -  Vánoční jarmark
Děkujeme všem za návštěvu i finanční podporu.

24. listopad - Schůze UR a třídní schůzky

25. říjen - Lichnovský chytrolín
Viktorie Špačková, Aneta Rozumková a Markéta Boková (3. - 5. tř.) vzorně reprezentovaly naši školu ve vědomostní soutěži. Zaslouženě a přesvědčivě zvítězily.

19. říjen - Školní zralost a připravenost
Přednáška pro rodiče předškoláků v MŠ v 15:00 h.

10. 10. - 14. 10. - Sběr papíru 
Další sběrový týden bude v dubnu.
Papír musí být tříděný a svázaný (noviny, letáky+časopisy, karton, staré knihy bez pevné přebálky).

30. září - Planetárium v KD pro žáky školy

20. září - O nejrychlejšího běžce školy
Blahopřejeme nejen vítězům, ale všem závodníkům. Děkujeme paní Kahánkové a panu Konečnému za pomoc s organizací.

6. září - Komentovaná prohlídka legiovlaku v Ostravě
Prohlídky se zúčastnili všichni žáci školy.

Upozorňujeme na nové telefonní číslo do MŠ - 556 720 236.

říjen - registrace do OVOV
Naše škola se zaregistrovala do OVOV, což je zkratkou názvu Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů. Bližší informace ZDE.

Oznámení vedoucí školní jídelny ZDE.

Školné za školní družinu bude od 1. 9. 2013 zvýšeno na 60 Kč měsíčně.

Informace ke stravování:
Upozorňujeme rodiče na včasné odhlašování obědů. Za neodhlášený oběd se bude účtovat navíc poplatek 32 Kč. Bližší informace v záložce ŠJ (informátor).

Upozornění pro rodiče:
Od školního roku 2012/2013 se na vysvědčení NEZAPISUJÍ zájmové útvary. Náboženství je nepovinný předmět a ty se na vysvědčení zapisují.

Mléko do škol, Ovoce do škol
Naše škola je zapojena do obou projektů. Mléčné svačinky si žáci mohou objednávat průběžně. Ovoce budou dostávat jednou měsíčně formou balíčku.