O škole

Škola informuje

Krásné prázdniny a dovolenou Vám všem :-)

30. červen - Slavnostní zakončení školního roku (8:00 v hlavní budově školy)

9. červen - Florbalový turnaj
Vítězem tradičního turnaje se stali žáci ze ZŠ Trojanovice. Žáci naší školy vybojovali 4. místo. Děkujeme OÚ Tichá za sponzorské dary a občerstvení.

8. červen - Výlet za sběr papíru
Jeli jsme do archeoparku v Chotěbuzi. Bližší informace o parku naleznete ZDE.
Výlet se nám vydařil, počasí nám přálo :-).

Od 16. 5. již nebudou probíhat školní kroužky.

20. 5. - Školní akademie v KD 
Děkujeme všem za účast i finanční podporu.

10. květen - Frenštátský zpěváček
Pět našich účastnic (K. Pavelková, K. Jurková, A. Rozumková, V. Špačková, A. Trinkewitzová) se úkolu chopily statečně a konkurence se nezalekly. Aneta Rozumková vybojovala krásné 2. místo v 1. kategorii (2. a 3. třída). Blahopřejeme.

22. duben - Den Země
I tento rok si sdružení Tichánek připravilo pro žáky školy základní i mateřské poučný a zábavný program ke Dni Země. Děkujeme!

14. duben - Tichavský vrabec (školní kolo pěvecké soutěže)
V jednotlivých kategoriích zvítězili K. Pavelková (1. třída), A. Rozumková (2. třída) a A. Trinkewitzová (5. třída). Blahopřejeme všem zpěvákům, kteří se školního kola zúčastnili.

Březen - Měsíc knihy (návštěva v knihovně)
Děkujeme paní Korčekové za příjemné a přínosné povídání o knihách.

3. březen - Den otevřených dveří v ZŠ
Nejen rodiče mohli navštívit budovu školy i výuku ve třídách.

18. únor - Školní kolo recitační soutěže
Ve čtvrtek se konala tradiční recitační soutěž pro děti z 1. - 5. třídy. V jednotlivých kategoriích zvítězili M. Ondryáš, A. Rozumková a M. Hoppová. Blahopřejeme všem zúčastněným. Děkujeme i panu Šmajstrlovi z pohankového mlýna za sladkou a zdravou odměnu.

28. leden - Švihadlový turnaj
Ve čtvrtek se konal tradiční ŠVIHADLOVÝ TURNAJ pro děti základní i mateřské školy. Blahopřejeme nejen vítězům, ale všem zúčastněným. 

28. leden - Rozdávání vysvědčení za 1. pololetí

21. leden - Zápis do první třídy (13:00-16:30 h v hlavní budově školy)

17. prosinec - Vánoční jarmark
Děkujeme všem za účast a finanční podporu.

10. prosinec - Vánoční koncert v kině
Žáci 1. - 5. ročníku se zúčastnili koncertu ZUŠ ve Frenštátě.

od 23. října - Plavání
Od pondělí 19. 10. se učí žáci 1. - 4. ročníku podle upraveného rozvrhu (bez TV).

říjen - registrace do OVOV
Naše škola se opět zapojila do projektu - Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů.

5. říjen - 9. říjen - Sběr papíru

8. září - Výlet do přírodní rezervace
Žáci 3. - 5. ročníku navštívili jedlobukový prales v přírodní rezervaci Salajka. Průvodcem byly děti vyzkoušeny ze znalostí o přírodě, prověřily svoji fyzickou zdatnost při zdolávání kopce. O historii regionu se dozvěděly v muzeu ve Velkých Karlovicích.

Rekonstrukce školy
Zřizovatel školy v průběhu prázdnin v rámci projektu Modernizace vnitřních prostor ZŠ a KD v Tiché zajistil celkovou rekonstrukci sociálního zařízení školy včetně výměny vodoinstalace a odpadů. Také zakoupil nové stoly a židle do školní jídelny, lavičky do šaten, skříňky do školní družiny a úložné skříňky do tříd. Žáci i zaměstnanci školy jsou s novým prostředím velmi spokojeni.

 1. září - Slavnostní zahájení školního roku 2015/2016
Nový školní rok byl zahájen v 8:00 h v hlavní budově školy.                                                            
Školní družina a obědy jsou zajištěny od 2. září.

Upozorňujeme na nové telefonní číslo do MŠ - 556 720 236.

Školská rada  od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017  (viz školská rada)

říjen - registrace do OVOV
Naše škola se zaregistrovala do OVOV, což je zkratkou názvu Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů. Bližší informace ZDE.

Oznámení vedoucí školní jídelny ZDE.

Školné za školní družinu bude od 1. 9. 2013 zvýšeno na 60 Kč měsíčně.

Informace ke stravování:
Upozorňujeme rodiče na včasné odhlašování obědů. Za neodhlášený oběd se bude účtovat navíc poplatek 32 Kč. Bližší informace v záložce ŠJ (informátor).

Upozornění pro rodiče:
Od školního roku 2012/2013 se na vysvědčení NEZAPISUJÍ zájmové útvary. Náboženství je nepovinný předmět a ty se na vysvědčení zapisují.

Mléko do škol, Ovoce do škol
Naše škola je zapojena do obou projektů. Mléčné svačinky si žáci mohou objednávat průběžně. Ovoce budou dostávat jednou měsíčně formou balíčku.